Wassim Khmaja

Wassim Khmaja

Wassim Khmaja

STK sektöründeki on yılı aşkın tecrübesiyle seçkin bir insani yardım ve kalkınma uzmanıdır. Kendisi, son on iki yıldır uluslararası düzeyde göstermiş olduğu başarılar ve faaliyetlerle insani yardım çalışmaları alanına önemli katkılarda bulunmuştur.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bu sektördeki kapsamlı yolculuğu, Khmaja’yı öncelikli olarak sosyal kalkınma, toplum hizmeti ve eğitim programlarına odaklanan zengin bir deneyimle donatmıştır. Becerilerini, son derece organize ve profesyonel şekilde insani yardım ve kalkınma metodolojileri ve ilkelerini gözeterek titizlikle uygulamaktadır.

Khmaja, hem Birleşik Krallık’ta hem de yurtdışında birçok tanınmış uluslararası kuruluşta önemli üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev yapmıştır. Bu görevler onu sık sık karışık ve hassas dinamiğe sahip bölgelere yönlendirmiş, böylece Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’da aktif olarak saha görevlerinde bulunmuş ve bağışçı ziyaretleri gerçekleştirmiştir.