Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulanlar

Bu sayfa, Sıkça Sorulan Soruları içermektedir

 

Biz Kimiz?

İnsanca, hem mültecilere hem de ev sahibi topluluklara fayda sağlayan programların geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla mülteciler dahil olmak üzere tüm bireylerin yaşamlarını iyileştirme misyonuna sahip, kâr amacı gütmeyen, Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşudur.

Ne yapıyoruz?

Çalışmalarımız, hem insani yardımların hem de sürdürülebilir kalkınma çözümlerinin uygulamasını kapsayan bütüncül bir yaklaşım izlemektedir. Böyle bir yaklaşımı benimseyerek toplulukları güçlendirmeyi ve kendi kendine yetebilirlik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Projelerimiz Nedir ?

İnsani yardım programlarımız, kriz halindeki toplulukların gıda güvenliği, geçim, eğitim, güvenlik, sağlık ve beslenme, su, temizlik ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Söz konusu temel ihtiyaçların giderilmesi suretiyle kriz durumunda yaşayanların direncini artırmayı ve acılarını hafifletmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca, yardımlarla yaratılan olumlu etkinin uzun süre kalıcı ve kendi kendini sürdürülebilir olması gerektiğine yönelik inancımızdan hareketle kadınların güçlendirilmesi, girişimcilik, kapasite geliştirme ve mesleki eğitime odaklanan programlar geliştiriyoruz.Sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek bağımlılık döngülerini kırmayı, krizlere yol açan etmenlere yönelik çalışmayı ve zorluklarla başa çıkabilen dirençli bireylerden oluşan topluluklar geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Ağırlıklı olarak hangi bölge veya ülkelerde çalışıyorsunuz?

Şu anda Türkiye, Filistin, Yemen, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Pakistan olmak üzere sekiz farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz.

Bir projeyi desteklemek için nasıl bağışta bulunabilirim?

Banka veya kredi kartınızı kullanarak internet sitemiz üzerinden bağışta bulunabileceğiniz gibi banka havalesi yoluyla da bağışta bulunabilirsiniz. 

Çalışmalarınızda şeffaflığı ve hesap verebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?

Kaynaklarımızı ve bağışlarınızı nasıl harcadığımızı öğrenmek için Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gönüllülerin katılımını sağlayan fırsatlarınız var mı?

Evet, gönüllülük esaslı pozisyonlarımız var! Tüm detayları ve açık pozisyonları Gönüllülük Fırsatları sayfamızda bulabilirsiniz.