Zekat Hesaplama

Zekat Hesaplama

Zekat, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanlar için temel bir yükümlülüktür. Zekatın verilmesi, zekat veren kişinin servetini ve kalbini arındırır.

Zekât vererek zor durumda olan insanların refahına doğrudan katkıda bulunur; onların yiyecek, giyecek, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel yaşam ihtiyaçlarını temin edersiniz.

Zekâtınız sürdürülebilir kalkınma projelerini, mesleki eğitimi ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için uzun vadeli çözümler yaratan girişimcileri desteklemek için kullanılabilir.

Zekât Kimlere Verilir? 

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; yoksullar, ihtiyaç sahipleri, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaret altında olanlar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Zekat Hesaplayıcı

Nisab (updated 01 April 2022): Using the value of 87 grams of 24k gold - approximately

Zekatı hesapla

0.00

Zekâta Uygun Toplam
Nisabı aşıyor - 135000₺*