Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Mesleki Eğitim

Mesleki eğitim, işsizliğin azaltılması ve vasıflı işgücünün geliştirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bireyleri iş piyasası için pratik becerilerle donatmak için çeşitli alanlarda uygulamalı eğitim, mentorluk ve kaynaklar sunuyoruz. Mesleki eğitim yoluyla kendi kendine yeterliliği ve ekonomik güçlendirmeyi teşvik ediyor, ayrıca sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Mesleki eğitime yatırım yaparak bireylerin kendilerine uygun alanlarda istihdam edilmeleri ve iş piyasasındaki eksikliklerin giderilmesi için çözümler yaratıyor, bu sayede uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik ediyoruz.

Kapasite Geliştirme

Kapasite geliştirme, uzun vadeli gelişmeyi ve dayanıklılığı teşvik eder. Bu program aracılığıyla bireylerin ve toplulukların becerilerini ve bilgilerini artırarak onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Program eğitim, mentorluk ve profesyonel destek imkanlarını içerir. Kapasite geliştirmeye yatırım yaparak toplulukları zorluklarla başa çıkabilmeleri için yeterli becerilerle donatıyoruz ve gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınma sağlıyoruz.

Psikososyal Destek

Psikososyal desteğin büyük bir rol oynadığı koruma, özellikle kriz durumlarında hayati öneme sahiptir. Programımız, savunmasızlığı etkin bir şekilde azaltmayı, şiddeti ve istismarı en aza indirip tekrarını önlemeyi hedeflemektedir. Bu konudaki temel ihtiyaçları karşılamak, onurlu bir yaşamı yeniden inşa etmek ve kapsamlı bir rehabilitasyona zemin sağlamak için hızla sonuç veren iyileştirici faaliyetler sağlamaktayız. Amacımız, bireylerin hayatlarını yeniden kurabilecekleri ve bağımsızlıklarını yeniden kazanabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaktır. Korumaya öncelik vererek olumsuzluklardan etkilenen bireylerin, özellikle de en savunmasız grupların refahlarını ve iyileşmelerini desteklemek, ayrıca dirençlerini tekrar kazanabilmeleri için onları güçlendirmektir.

Gençlerin ve Kadınların Güçlendirilmesi

Gençleri ve kadınları güçlendirme programlarımız, toplumsal ilerlemeyi ve kapsayıcı kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, beceri kazanma çalışmaları, mentorluk ve kaynak teminiyle gençlerin ve kadınların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Engelleri aşarak ve kapsayıcılığı teşvik ederek liderlik, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değişim için fırsatlar yaratıyoruz.

Gıda Güvenliği ve Geçim

Gıda güvenliği ve beslenmeye yönelik acil küresel ihtiyacın farkında olarak, çalıştığımız ülkelerde bu zorlukları ele alan programların uygulanmasına öncelik veriyoruz. Yaklaşımımız ayni destek, sıcak yemek ve maddi destek dahil olmak üzere çeşitli yollarla yardım sağlamayı içermektedir. Ayrıca gıda güvenliği ve beslenme projelerimiz kadınlara, çocuklara ve yaşlılara özel önem vererek daha kırılgan durumdaki gruplara sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlayan kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir. Böyle bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek bireylerin ve toplulukların gıdaya erişimini ve uzun vadeli gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Eğitim

Eğitime erişim çocuklar için hayati öneme sahip olsa da birçok çocuk kısıtlı erişim imkanları, masrafların karşılanmaması, yerleşim yerinden edilme ve acil kriz durumları gibi engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim olmadan çocuklar yoksulluğa, sağlıktan yoksun bir yaşama, zorla çalıştırılmaya, cinsiyet eşitsizliğine ve erken evliliklere karşı savunmasız kalırlar. Bu zorlukların üstesinden gelmek için kapsamlı ve kapsayıcı eğitim programları sunuyoruz. Amacımız; her yaştan, cinsiyetten, yetenekten ve arka plândan çocuğa kaliteli eğitime erişim için eşit fırsatlar sağlamaktır.

Sağlık ve Beslenme

Sağlık programlarımızın iki amacı vardır: Herkes için yeterli sağlık hizmetine erişimi sağlamak ve mağdurlar için acil bakım hizmetlerinin temini. Çabalarımız, krizlerden etkilenenlerin acil tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu gibi uzun vadeli sağlık hizmeti teminine de odaklanır.

Su, Temizlik ve Hijyen

Temiz ve güvenli içme suyuna erişimi sağlamanın yanı sıra temizlik için gerekli altyapıyı kurarak en kırılgan durumdaki toplulukların desteklenmesine öncelik veriyoruz. Yaklaşımımız, topluluklarda kişisel ve kamusal hijyen bilincini teşvik etmeyi ve kilit öneme sahip paydaşların bu sürece katılımını içerir. Hijyen uygulamalarına ağırlık vererek maksimum etkiyi sağlamayı ve su kirliliğinin sebep olduğu hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedefliyoruz.