Okula Dönüş

Okula Dönüş

Kritik İhtiyaçlar İçin Sizin Desteğiniz

Mülteci toplulukları barındıran toplumlardaki eğitim durumu, önemli zorluklarla ve karmaşıklıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Mülteci akını, bu toplumların zaten kırılgan olabilen eğitim altyapısı, kaynakları ve yetenekleri üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Eğitim durumunun bazı zorlu yönleri aşağıdaki gibidir:

Sınırlı Erişim ve Kaynak Eksikliği

 Birçok çocuk ve genç, kaliteli eğitime erişimde engellerle karşılaşmaktadır. Sınırlı okul alanları, yetersiz öğretmen nicelik ve niteliği, aşırı kalabalık sınıflar, öğrencilerin kendilerini derslere yeterince vermemesine ve ifade edememesine yol açmaktadır. 

Eğitim Kalitesi

Yetersiz kaynaklar, güncelliğini yitirmiş müfredat ve sınırlı öğretmen kapasitesi, hem mülteci hem de ev sahibi toplulukların öğrencilerine sunulan eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Cinsiyet Eşitsizlikleri

Mülteci kızlar genellikle kültürel normlar, erken yaşta evlilik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil olmak üzere eğitimde ek engellerle karşılaşırlar. Eğitime eşit erişimin sağlanması ve kız çocuklarının eğitimlerinin teşvik edilmesi, onların güçlendirilmesi ve yoksulluk döngüsünün kırılması için hayati önem taşımaktadır.

Uzun Vadeli Etki

Eğitimin bireyler, aileler ve topluluklar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Okula dönüş kampanyalarını destekleyip, gelecek nesillere yatırım yaparak onların hayatlarını olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Eğitimin etkisi, bireylerin yeteneklerini, kariyerlerini ve genel refahını şekillendirir. Eğitim, topluluklar için sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır.

Bağışınız Nasıl Fark Yaratır?

Bağışınız, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine ve refahına doğrudan katkı sağlar. Katkılarınız, aşağıdakileri içeren girişimleri destekleyecektir:

  • Öğrenci sponsorluğu ve bursları
  • Eğitim kaynakları
  • Okul malzemeleri ve altyapısı
  • Öğretmen yetiştirme programları.
  • Kalıcı Bir Etki Yarat.

Sıkça Sorulanlar

Bağışımız Nasıl Fark Yaratır?

Bağışınız, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine ve refahına doğrudan katkı sağlar. Katkılarınız, aşağıdakileri içeren girişimleri destekleyecektir:

Nasıl Bağışlayabilirim?

Banka uygulamalarınızdan bankamıza havale yaparak veya sitemizden online olarak İnsanca Yardım Vakfına bağış yapabilirsiniz.

Bağışlar Hangi Ülkeye Gidecek ?

Bağışlarınız temel olarak Türkiye içindki bulunan öğrencilere dağıtılacaktır.

Bize Yardımcı Ol